Brand

Røg alarmer.

D
er er opsat røg alarmer, på hver anden etage på alle hoved trapperne.Batterier bliver skiftet en gang om året, når der afholdes fælles arbejsdag.

U
ndgå brand.

Der er ingen grund, til at opfordre svage sjæle, så hold alle døre I ejendommen lukket og låste og det gælder også loft og kælder rumsdøre.

Der er mere udførlig information under
Opgange.