ALT HVAD DER ANGÅR HUSETS FYSISKE FORHOLD, PROBLEMER MED VARME, MANGLENDE LYS, SPRÆNGTE VANDRØR, ITUSLÅEDE VINDUER OG LIGN, VEDRØRER IKKE ADMINISTRATIONS TEAMET, MED HØRER UNDER BESTYRELSEN, SOM DU SKAL KONTAKTE VED OVERNÆVNTE PROBLEMER.

 

Huset Administrations

Alt hvad der angår husets økonomiske forhold, hører under administrator teamet. d.v.s.

Opkrævning af fællesudgifter,   varmeregnskab, og   ligende.

Huset har fået nyt administrator 2-10-2006.

Henvendelse til administrator kan ske til:

Administrator Teamet

Nørrelundvej 8b,1

2730 Herlev.

Tlf. 70233430    ( Att. Else Rasmussen. )

 

E-mail: 
Else Rasmussen  
er@admteamet.dk               Send email