Opgange.

Fortrapper og køkken trapper, hører ind under brandvæsnets regler om flugtveje.
Der må derfor ikke står noget på trapperne eller I forgangene og det gælder både cykler, barnevogne, stiger, reoler og alt andet. og der må ikke ophænges reoler, stiger o.s.v. på væggene.

Alt der står på opgangene vil blive fjernet og regningen for bortskaffelsen , vil blive sendt til ejer af lejligheden.

I tilfælde af, der ved et brandeftersyn foretaget af brandvæsnet, udstedes bøde for overtrædelse af brandvedtægten,
vil bøden blive videresendt til vedkomne ejer, da bestyrelsen ikke mener at foreningen skal betale for beboernes overtrædelser af brandvedtægterne.


 

Fra brandvæsnets hjemmeside ( Døgnrapporten.).

05:19 Røg på trappe
Rungsted Plads

Ved brandvæsenets ankomst var der ild i en barnevogn på bunden af hovedtrappen i en 5 etages ejendom og trapperummet var pakket med giftig sort røg. Beboerne havde vurderet situationen korrekt og valgt at evakuere via bagtrappen. Udlagt 1 HT-rør for slukning samt foretaget overtryksventilering og eftersyn af hovedtrappe samt eftersyn af samtlige lejligheder for evt. røgspredning. Foretaget udluftning i nogle lejligheder. Skadesomfang: Trapperum stærkt røgskadet. Trapperummets vægge i stuen varmeskadet. 1 barnevogn udbrændt og 1 barnevogn brandskadet. Bragt 1 person til Bispebjerg Hospital med evt. røgforgiftning.


 

 

Se filmen om bla. brand I opgange.
Tryk her.


Se folder fra Københavns Brandvæsen.
Tryk her.

 

Der henvises til følgende love og bekendtgørelser.

Hovedloven:

LBK nr 228 af 26/05/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.


Den medfører:
 
BEK nr 81 af 27/02/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

citat:
 
Ordensforskrifter m.m.

§ 11. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan befordre en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsentes indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved lejerskifte.

 

Den medfører også:

BEK nr 184 af 06/05/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere

citat:

 Ordensforskrifter m.m.

§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og ganfe hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.

Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.