Vand.

Der er trukket rustfri stålrør på bagtrapperne til brugsvand.
Over køkken døren på bagtrapperne, er der monteret 2 stophaner, så der kan lukkes for det
kolde og det varme vand, til pågældende lejlighed.
I enkelte tilfælde, er der stadig nogen, der har koldt brugsvand på toilettet, via det gamle rørsystem.
Er der behov for at lukke for brugsvandet på det gamle system, kan der lukkes for hver enkelt
rør streng I kælderen.
Dette må kun ske efter varsling, til de andre brugere på strengen.


Der må IKKE lukkes for vandet på hovedhanen I kælderen.
Denne hane, vil blive åbnet igen, uden varsel.

 

Ansvars fordeling.

Som tommelfinger regel, er alle de rustfrie rør foreningens område.
Hvis der er utætheder på de rustfrie rør, skal du kontakte bestyrelsen.
Er der utætheder I andre vandrør, vil det normalt være dig selv der skal sørge for
at tilkalde en blikkenslager og få udbedret fejlen, for egen regning.

  

Skal du have etableret badeværelse eller renoveret bad/toilet, så sørg venligst for, at tilslutnningen
til brugsvand, sker fra de rustfri vandrør.
Det gamle vandrørs system, vil blive nedlagt på sigt.

Der er monteret forbrugsmålere på det varme vand, men ikke det kolde.

Vores varmvands beholder bliver "udslammet" en gang om ugen og varm vands temperaturen
vil typisk ligge på 55-60 grader. Dette bliver tjekket en gang om ugen.

Varmvandsbeholderen er udstyret med anoder, der bruges til at opvarme de kolde vand.
Anoderne virker lige som en dypkoger og vil med tiden blivet kalket til.
Anodernes tilstand, bliver tjekket hver andet år og bliver udskiftet efter behov.
Der vil blive varslet om lukning af brugsvandet, når anode eftersynet skal finde sted.